Visie / Doel / Middelen


Visie


Wij streven naar een economisch onafhankelijk Tiny House project met een ecologisch verantwoorde circulaire aanpak en duurzame zelfvoorzienigheid.

Genoeg is genoeg
Onder het motto 'genoeg is genoeg' willen wij een alternatieve wijze van samenwonen in de praktijk brengen. Anders geformuleerd: een woonexperiment dat in de praktijk onderzoekt hoe het is om klein behuisd te wonen in een landelijke omgeving waarbij ook gestreefd wordt naar het delen van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

Looptijd
We gaan uit van een looptijd van 10 jaar.

Doel


Primair
- Het realiseren van volwaardige woonruimte voor een deel van de initiatiefnemers.
- Bieden van woonruimte aan derden d.m.v van huur of zelfrealisatie aan bijv:

  • starters
  • 50+ ers
  • Gezinnen met jonge kinderen
  • éénpersoonshuishoudens. 

We streven naar een gevarieerde opbouw van bewoners. Zowel qua  leeftijd, sekse als levensovertuiging.

 
Secundair
- onderzoek naar zoveel mogelijk zelfvoorzienend wonen (o.a. opwekken energie/(her)gebruik water/telen van voedsel/hergebruik afval)
- delen van gemeenschappelijke voorzieningen (wassen/drogen/vriezen)
- streven naar een gezonde balans tussen natuur, bouwen en wonen (uitbreiden natuurwaarden / vergroten biodiversiteit)Middelen


Het geleidelijk omvormen van een  perceel weiland aan de Waaldijk in Dalem tot een groen woonoord. Het perceel is ca. 5500m2 groot en in het bezit van één van de initiatiefnemers. Het is gelegen tussen de Dalemse Wiel en Garagebedrijf van den Bergh.

Financiering investering
- de basale investeringen (o.a. terreininrichting, ontsluiting, gemeenschappelijke ruimte, verlichting, bouw schuur e.d.) worden gedaan uit eigen middelen.
- de bouw van de Tiny Houses komt voor rekening van de toekomstige bewoners.