5 september 2023
En dan toch opeens even schrikken. De gemeente moet zijn huiswerk opnieuw doen. Er is niet goed genoeg aangetoond dat de openheid van het landschap niet is aangetast.
Zucht, diepe diepe zucht........


1 september 2023
We zijn tien maanden verder, er is heel veel gebeurd op het landje aan de Waaldijk. De 7 huisjes zijn geplaatst, er is een pad neergelegd en een vijver gegraven. De moestuin / voedselbos is aangelegd, dat was nog wat want door de droge maand juni was het een hele klus om de boel aan te laten slaan. Veel water geven. Juli deed de rest. Er is een nieuw tabje waar je de vorderingen van de moestuin / voedselbos kan volgen.


1 december 2022
Marjolein Jonker, pionier en ambassadeur van de landelijke Tiny House beweging Nederland, is in Klein Dalem langs geweest. Ze heeft een blog geschreven over haar bezoek en heeft deze geplaatst op de site Tiny Findy
Hier is de link :


1 november 2022
Een memorabele dag... met een grote kraan van de firma Boer zijn de laatste twee huisjes op hun plaats gezet. Eén huisje is nog een stukje verplaatst en zo is het Tiny House dorpje Klein Dalem met 7 woningen vooralsnog compleet.
Het was spannend, de twee huisjes moesten vanaf de parkeerplaats met de kraan helemaal over de bomenrij heen getild worden. Wat een spektakel!


6 oktober 2022
De geulen van de riolering en de waterleiding zijn grotendeels weer gedempt. Tijd voor een volgende stap: het aanleggen van een pad door het 'dorpje'. Het worteldoek is uitgelegd, straks komt hier een flinke laag gebroken puin bovenop. Zo kan iedereen straks met schone en droge voeten bij zijn / haar huisje aankomen :}5 september 2022
Weer een mijlpaal in de ontwikkeling van het project Klein Dalem: vandaag is er begonnen met het graafwerk ten behoeve van de aanleg van de riolering en de waterleiding.22 augustus 2022
De eerste officiële inschrijving is een feit: Petra staat met een eigen adres in de gemeentelijke administratie ingeschreven. Dat er snel meerdere mogen volgen :)


11 augustus 2022
Inmiddels is voor zes huisjes de bouwvergunning binnen, de zevende is aangevraagd. Op het terrein wordt inmiddels hard gewerkt aan de opbouw van de huisjes die er nu staan. Er verschijnen veranda's, de eerste paadjes ontstaan en aan de weg staat inmiddels voor elk huisje een eigen brievenbus! Ja ja....
Het inschrijven bij de gemeente is nog een hobbeltje, online lukt het allemaal nog niet erg. Maar er wordt aan gewerkt!


3 juli 2022
We zijn weer ruim een half jaar verder.  Ondanks dat de vergunning is verleend én geldig is zijn er toch nog weer diverse hobbels op het pad gekomen. Zo moet er voor elk huisje apart nog een bouwvergunning worden aangevraagd.
Maarrr.... we geven niet op! Inmiddels staan er vier huisjes op het terrein, ze zijn prachtig. Nartuurlijk moet er nog wel het één en ander gebeuren voordat er daadwerkelijk gewoond kan worden. Zo moet er nog riolering worden aangelegd en ook komt er een waterleiding naast te liggen.


juni 2022
De 'lijst voor de toekomst' die we ingesteld hadden voor potentiele kandidaten is inmiddels zo vol dat we ook daar een stop op hebben gezet. De belangstelling is enorm!


26 november 2021
Het is gelukt! Gisteravond heeft de gemeenteraad met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen de verklaring voor geen bezwaar voor ons project aangenomen.
Natuurlijk heeft de champagne geknald! Alle seinen staan nu op groen om de ontheffingsvergunning te verlenen. Binnenkort volgt een gesprek met de gemeente om de volgende stappen te bespreken. 
Wooncoöperatie Klein Dalem staat in de steigers!


18 mei 2021
We zijn inmiddels een half jaar verder. Er is, na het indienen van de vergunningsaanvraag, voortdurend heen en weer contact geweest tussen de omgevingsdienst, de gemeente en onszelf. Daarbij zijn een groot aantal externe partijen ingeschakeld om alle voorwaarden aan de vergunning voor elkaar te krijgen.
Voorbeelden: de stadsecoloog, het waterschap, een bureau om de stikstofberekeningen te maken, een bureau om watermonsters te nemen, een architect om de bouwvergunning per huisje aan te vragen enz. enz. 
Intussen hebben we vanuit de aanmeldingen op de wachtlijst diverse geïnteresseerde kandidaten ontvangen en zijn er in principe 7 partijen waarmee we het avontuur willen beginnen. Dit alles onder voorbehoud van de vergunning die, naar we hopen, in juni verleend gaat worden. 
Wordt vervolgd.......


15 november 2020
De aanvraag voor de definitieve vergunning is aangevraagd. Poe poe :)
De ruimtelijke onderbouwing (3 cm dik pakket papier) is ingediend bij het omgevingsloket.
En maar weer wachten.......


 

2 september 2020

De Pilot is van start! Het eerste Tiny House is het land op gereden. Het betreft hier nog een proefplaatsing. Pas als de toestemming van de Gemeente er is voor het hele project blijft het huisje staan en gaan we stapsgewijs verder met de ontwikkeling van het terrein. 


27 augustus 2020
Inmiddels hebben zich meer dan 30 belangstellenden gemeld voor deelname aan het project. Voorlopig stoppen we met de wachtlijst, u kunt zich niet meer aanmelden voor deelname aan het project. Als u wilt kunt u via het contactformulier wel uw naam en emailadres achterlaten. U krijgt dan alleen een bevestiging van ontvangst en u komt dan op de 'lijst voor de toekomst'. 


17 juni 2020
De reactie van de gemeente op ons principeverzoek is positief mits........
Die mits betreft een lange lijst van voorwaarden waar we aan moeten voldoen voordat de definitieve klap valt. Inmiddels zijn we druk bezig met het maken van de ruimtelijke onderbouwing. Dit betreft een zwaarlijvig stuk waarin alle aspecten (bodemonderzoek/flora en fauna/geluid/ historie / wateronderzoek) aan de orde komen. 


30 maart 2020
En is het niet de dijkverzwaring, dan is het nu de beurt aan de Corona crisis om de boel te vertragen. Wordt vervolgd.


17 februari 2020
We hadden gehoopt om rond deze tijd antwoord te hebben gekregen omtrent ons principeverzoek. Na contact met de gemeente blijkt dat we pas in de 2e helft van maart een reactie kunnen ontvangen. Momenteel hebben de ontwikkelingen rondom de dijkverbetering prioriteit. 
Helaas, we kunnen niet anders dan het rustig af te wachten.


31 december 2019
Het Principeverzoek voor de realisering van Klein Dalem is bij de Gemeente Gorinchem ingediend. 
We zien het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet! 


6 december 2019
- Naar aanleiding van de gesprekken met de buren hebben we ons plan aangepast. We menen dat we hiermee aan de grootste bezwaren (ontsluiting, houtkachels) zijn tegemoetgekomen.
- Thomas en Youri van "Boekhout en van Loopik" hebben ons plan vertaald in een professionele schets en een 3-D uitwerking. Deze is nodig bij de aanvraag naar de gemeente en het geeft ons en iedereen die geïnteresseerd is een goed beeld van hoe het er in het echt uit kan gaan zien. 
- Inmiddels groeit de lijst met belangstellenden voor het Tiny House Project Klein Dalem gestaag. Zodra we groen licht hebben van de gemeente gaan we deze mensen benaderen.


november 2019
Er zijn twee bijeenkomsten geweest waarbij de plannen zijn gepresenteerd aan de buren. Er is enthousiasme maar ook weerstand en de bewoners hebben veel vragen. 
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten worden de plannen aangepast waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bezwaren.


juli - oktober 2019

Na een aantal verkennende gesprekken met de vier initiatiefnemende partijen is een eerste opzet en tekening gemaakt. De plannen zijn nog ruw geschetst, alles ligt nog open. Een eerste gesprek met de gemeente is aangevraagd en er zijn twee bijeenkomsten gepland met de omwonenden.