Ontsluiting 

 

Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk rekening willen houden met het woongenot van de buren. Na overleg hebben we ons eerste idee over de ontsluiting van het perceel aangepast. 
Om de omwonenden zo min mogelijk tot last te zijn zal:
- er op het eigen terrein een parkeerplaats worden gemaakt die door beplanting aan het zicht van de buurt en de passanten op dijk wordt onttrokken.

- voor autoverkeer zal, na de toekomstige werkzaamheden van de dijkverzwaring, een ontsluiting worden gerealiseerd die loopt van de Waaldijk tot achter het garagebedrijf van den Bergh. 

- ontsluiting van langzaam verkeer via het pad langs de Dalemse Wiel.
- voor de buurtbewoners willen we bij de gemeente pleiten voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen aan het Wiel. 

Woonproject Klein Dalem streeft naar een slimme duurzame mobiliteit. Zij tracht dit op termijn te realiseren door:

* Collectief vervoer (elektrische deelauto en bakfiets(en).

* Stimuleren van fietsgebruik (centrum van Gorinchem is 10 minuten fietsen).

* Gebruik te maken van Openbaar Vervoer. Vanaf Dalem rijdt er een bus naar Utrecht CS en gaat er tweemaal per uur een stadsbus naar het station van Gorinchem.

* Bij de indeling van het perceel wordt rekening gehouden met voldoende bereikbaarheid van hulpdiensten.


Groenvoorziening

 

Momenteel is het perceel een stuk weiland. De natuur zal hier een ingrijpende verandering ondergaan.
- Het aangezicht verandert van gras naar bomen, struiken, moestuin.
- Er zal gebruikt worden gemaakt van natuurlijke afscheidingen (bosschages / wilgentenen).
- Op de plaats waar nu een wel naar boven komt willen we een vijver graven. Dit levert weer een nieuwe biotoop op met oeverbegroeiing, waterplanten en veel diersoorten. 
- De groenstrook aan de kant van Het Wiel wordt uitgebreid.
- De (te) hoge bomen aan de zijkant worden gesnoeid.


Moestuin / Voedselbos

Tussen het perceel wat gebruikt gaat worden voor bewoning in de Tiny Houses en het weiland dat zich uitstrekt naar de dijk is een grote moestuin annex boomgaard gepland. Uitgangspunt is dat deze tuin volgens de principes van de Permacultuur zal worden aangelegd en beheerd. Voor nadere informatie hierover, zie: https://nl.wikipedia.org/wik/Permacultuur. Doel van de tuin is enerzijds dat de bewoners van de Tiny Houses zoveel mogelijk gaan voorzien in hun eigen voedselvoorziening. Anderzijds zal de permaculturele aanpak zorgen voor de verbetering van het bodemleven en een natuurlijkere balans tussen flora en fauna. De kenmerkende diversiteit aan begroeiing zorgt tevens voor een verbetering van het insectenleven.