Randvoorwaarden Tiny Houses

In de beleving van de initiatiefnemers voldoen de afzonderlijke Tiny Houses aan de volgende eisen:

- De Tiny Houses zijn volwaardig bewoonbaar, beschikken over woon- slaap- en sanitaire voorzieningen en hebben een officieel huisnummer. 
- De huisjes hebben een maximaal grondoppervlak van 
30 m2.
- Het Tiny House is qua energieopwekking zelfstandig en wordt niet aangesloten op het gasnet. Bijverwarming d.m.v een hoog rendement hout- of palletkachel is toegestaan. In verband met mogelijke rookoverlast voor de buren mogen de houtkachels niet meer uitstoten dan een reguliere gaskachel. (hoog rendement kachels als Rocketstove en verplicht gebruik van roetfilters).
- De huisjes zijn verplaatsbaar en gebouwd op een verrijdbare constructie.


- De Tiny Houses hergebruiken zoveel mogelijk hun afvalwater.
- De kavels waarop de huisjes worden neergezet (max. 200 m2) moeten voor 50% worden ingericht met natuurlijke inheemse beplanting. 
- Ieder huisje mag worden voorzien van een (overdekte) veranda van maximaal 15 m2. 
- Ook mag er een bijgebouwtje (bv. schuurtje of kas) worden opgericht van maximaal 1.50 meter hoog
 

Groenvoorziening

Momenteel is het perceel een stuk weiland. De natuur zal hier een ingrijpende verandering ondergaan.
- Het aangezicht verandert van gras naar bomen, struiken, moestuin.
- Er zal gebruikt worden gemaakt van natuurlijke afscheidingen (bosschages / wilgentenen).
- Op de plaats waar nu een wel naar boven komt willen we een vijver graven. Dit levert weer een nieuwe biotoop op met oeverbegroeiing, waterplanten en veel diersoorten. 
- De groenstrook aan de kant van Het Wiel wordt uitgebreid.
- De (te) hoge bomen aan de zijkant worden gesnoeid.

Praktisch                                                                                

Servicegebouw

Grenzend aan het perceel, op het terrein van het Garagebedrijf wordt een servicegebouw ingericht. Hierin worden de gemeenschappelijke functies ondergebracht zoals:
- wasruimte 
- fietsenstalling
- werkplaats
- logeerkamer
- overlegruimte
- technische ruimte
- afvalinzameling
- postbussen

Riolering

Ondanks het streven naar volledige zelfvoorziening zal het waarschijnlijk een brug te ver zijn om het afvalwater zelf te reinigen d.m.v een helofytenfilter. Ervaring met een eerder project heeft geleerd dat het Waterschap hierop tegen is en eist dat wanneer er een rioolvoorziening in de buurt is men verplicht is hierop te lozen. De buren vrezen  capaciteitsproblemen en we willen een pleidooi houden bij de gemeente om de huidige rioolproblemen aan Het Wiel aan te pakken. 

Organisatie

Ondanks de idealistische uitgangspunten streven wij naar een op de praktijkgerichte organisatie met een heldere structuur. Concreet betekent dit dat de familie van den Bergh als eigenaar van de grond zal optreden als verhuurder van de locatie. Huurder van het land is de Vereniging van de bewoners van de Tiny Houses. De vereniging verhuurt op haar beurt de afzonderlijke kavels aan de bewoners, verrekent de gemeenschappelijke kosten en regelt het onderhoud.  Daarnaast opereert het bestuur van de vereniging als aanspreekpunt voor de verhuurder, overheid en derden.

Interesse /aanmelden?

Op dit moment (december 2020) zijn we bezig met het uitnodigen van de eerste groep mensen die zich aangemeld hebben. We hebben zoveel  interesse gehad dat we de wachtlijst voorlopig gesloten hebben. Als je wilt kunnen we je op de 'Lijst voor de toekomst' zetten', je weet tenslotte nooit hoe het loopt in het leven.

Doelgroep

Zoals gezegd streven we naar een gevarieerde opbouw van bewoners, zowel qua leeftijd, sekse en levensovertuiging. Van potentiĆ«le bewoners wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van het woonproject grotendeels onderschrijven en in de praktijk hun aandeel leveren in de gemeenschappelijke (onderhouds)werkzaamheden.