De Tiny Houses

 

In de beleving van de initiatiefnemers voldoen de afzonderlijke Tiny Houses aan de volgende eisen:

 

* De Tiny Houses zijn volwaardig bewoonbaar, beschikken over woon- slaap- en sanitaire voorzieningen en hebben een officieel huisnummer. 
* De huisjes hebben een maximaal grondoppervlak van 30 m2. 
* Het Tiny House is qua energieopwekking zelfstandig en wordt niet aangesloten op het gasnet. Bijverwarming d.m.v een hoog rendement hout- of palletkachel is toegestaan. In verband met mogelijke rookoverlast voor de buren mogen de houtkachels niet meer uitstoten dan een reguliere gaskachel. (hoog rendement kachels als Rocketstove en verplicht gebruik van roetfilters).
* De huisjes zijn verplaatsbaar.

* De kavels waarop de huisjes worden neergezet (max. 200 m2) moeten voor 50% worden ingericht met natuurlijke inheemse beplanting. 
* Ieder huisje mag worden voorzien van een (overdekte) veranda van maximaal 15 m2. 

* In de bijlagen vind je een situatietekening en de doorsnede bij de tekening van het terrein 

 

Download
Situatietekening.pdf
Adobe Acrobat document 661.9 KB
Download
Doorsnede bij Situatietekening.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB


Servicegebouw


Grenzend aan het perceel, op het terrein van het garagebedrijf wordt een servicegebouw ingericht. Hierin worden de gemeenschappelijke functies ondergebracht zoals:
- wasruimte 
- fietsenstalling
- werkplaats
- logeerkamer
- overlegruimte
- technische ruimte
- afvalinzameling

Riolering


Ondanks het streven naar volledige zelfvoorziening is het een brug te ver gebleken om het afvalwater zelf te reinigen d.m.v een helofytenfilter. Het Waterschap is enorm huiverig voor vervuiling van het oppervlaktewater en heeft ons min of meer verplicht om aan te sluiten op het bestaande riool. Vanwege de toenemende droogte hebben we besloten om gelijk op de waterleiding aan te sluiten. De reeds gecreëerde regenwateropvang gaan we gebruiken voor toilet doorspoelen en bewateren van de moestuin. 

Organisatie


Ondanks de idealistische uitgangspunten streven wij naar een op de praktijkgerichte organisatie met een heldere structuur. Concreet betekent dit dat de familie van den Bergh als eigenaar van de grond zal optreden als verhuurder van de locatie. Huurder van het land zijn de bewoners van de Tiny Houses die zijn verenigd in een wooncoöperatie.

  

De vereniging verhuurt op haar beurt de afzonderlijke kavels aan de bewoners, verrekent de gemeenschappelijke kosten en regelt het onderhoud.  Daarnaast opereert het bestuur van de vereniging als aanspreekpunt voor de verhuurder, overheid en derden.

Download
Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement.pdf
Adobe Acrobat document 189.0 KB