Het proces 

- In juni 2019 is de initiatiefgroep voor het eerst bijeen geweest en hebben we de uitgangspunten geformuleerd.
- Dit resulteerde in een eerste opzet van het projectplan Tiny House Project Dalembergh. Later hebben we de naam veranderd in Tiny House Project Klein Dalem.
- Het plan is door een aantal externe partijen bekeken en becommentarieerd. Onder andere 'Marjolein in het klein' (pionier van de Tiny House beweging in Nederland, www.marjoleininhetklein.com) heeft ons plan van tips voorzien. 
- Het plan is verder fijngeslepen en begin oktober aan Ro van Doesburg en een betrokken ambtenaar van de gemeente Gorinchem aangeboden.
- Er is vanuit de gemeente positief gereageerd op het plan.
- In de loop van de maand oktober is het plan gepresenteerd aan de buren die wonen aan de achterkant van het perceel waar het project uitgevoerd gaat worden. Uiteraard hoopten we dat we onze belangen op elkaar kunnen afstemmen en met een positieve insteek verder kunnen werken aan de ontwikkeling.
- Inmiddels zijn er 2 informatieavonden geweest waar de plannen aan de buren zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten hebben we het plan op een aantal punten aangepast.
- We hebben een situatietekening laten maken en alle benodigde stukken verzameld die nodig zijn bij de aanvraag.
- Op 30 december 2019 is het principeverzoek bij de Gemeente Gorinchem ingediend.
- Het principeverzoek is, onder voorwaarden goedgekeurd.
- Inmiddels is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend (november 2020)