Ontsluiting 

Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk rekening willen houden met het woongenot van de buren. Na overleg hebben we ons eerste idee over de ontsluiting van het perceel aangepast. 
Om de omwonenden zo min mogelijk tot last te zijn zal:
- er op het eigen terrein een parkeerplaats worden gemaakt die door beplanting aan het zicht van de buurt en de passanten op dijk wordt onttrokken.

- voor autoverkeer zal, na de toekomstige werkzaamheden van de dijkverzwaring, een ontsluiting worden gerealiseerd die loopt van de Waaldijk tot achter het garagebedrijf van den Bergh. 

- ontsluiting van langzaam verkeer via het pad langs de Dalemse Wiel.
- voor de buurtbewoners willen we bij de gemeente pleiten voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen aan het Wiel. 

Woonproject Klein Dalem streeft naar een slimme duurzame mobiliteit. Zij tracht dit op termijn te realiseren door:

* Collectief vervoer (elektrische deelauto en bakfiets(en).

* Stimuleren van fietsgebruik (centrum van Gorinchem is 10 minuten fietsen).

* Gebruik te maken van Openbaar Vervoer. Vanaf Dalem rijdt er een bus in 12 haltes naar Utrecht CS en gaat er tweemaal per uur een stadsbus naar het station van Gorinchem.

Bij de indeling van het perceel wordt rekening gehouden met voldoende bereikbaarheid van hulpdiensten.